اسب, جوندگان, سگ, گربه, موش, همستر

مدت زمان حاملگي در حيوانات

9k=

همستر: ١٥_١٧ روز
موش: ٢١ روز
خرگوش:٣١ روز
سنجاب: ٤٤ روز
سگ: ٦٠_٦٣ روز
گربه: ٦٠_٦٣ روز
گوسفند/بز:١٥١ روز
گاو: ٢٨٠روز
اسب:٣٣٦ روز
همه ي افرادي كه در ارتباط با حيوانات هستن بهتر است كه مدت زمان بارداري حيوان خود را بدانند.

دیدگاهتان را بنویسید