گربه

١٠ دانستني جالب گربه ها !؟

9k=

١_گربه ها تحمل لاكتوز ندارند و نبايد بهشون شير گاو داده بشه( بچه گربه ها بايد شير خشك مخصوص استفاده كنند)
٢_تعداد دندان هاي گربه هاي بالغ ٣٠ عدد ميباشد.
٣گربه ها به طور ميانگين ١٦١٨ ساعت در روز ميخوابن.
٤_گربه ها نميتونن شيريني بخورن.
٥_گربه ها بيشتر از ١٠٠ مدل صدا دارن.
٦_قدرت پرش گربه ها ٧ برابر قدشون هست.
٧تعداد ضربان قلب گربه ها تقريباً ٢ برابر انسانهاست و ١١٠١٤٠ تپش در دقيقه هست.
٨_سرعت دويدن گربه ها تا ٤٨ كيلومتر در ساعت است.
٩_دماغ هر گربه مختص خودش هست مثل اثر انگشت هر انسان كه مختص خودش هست.
١٠_گربه ها يك سوم زمان بيداريشون در حال تميز كردن و ليس زدن خودشون هستن( وسواسي هستن)

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید