پرندگان

بيماري نيوكاسل در پرندگان

9k=

يك بيماري ويروسي شايع در پرندگان است و گونه هاي مختلف پرندگان مانند مرغ،طوطي هاي مختلف ، پرندگان زينتي حتي قناري و سهره رو درگير ميكند و متاسفانه بيماري مهلكي است و اغلب باعث تلف شدن پرنده ميشه و يا حداقل باعث فلجي ميشود.
پرنده هايي كه سيستم ايمني ضعيف دارند و پرنده هايي كه در بيرون نگه داري ميشوند يا در ارتباط با گنجشك ، كبوتر،اردك،غاز،مرغ هستند ،پرنده هايي كه بر عليه نيوكاسل واكسينه نشدن بيشتر در معرض اين بيماري هستن.
محيط پرندگان بايد ضدعفوني بشود تا ويروس نيوكاسل از بين برود.
اين بيماري اغلب درمان ندارد و پرندگان مشكلات تنفسي،گوارشي و عصبي را بروز ميدهند. گاهي علائم عصبي(فلجي) و تنفسي با هم مشاهده ميشه و گاهي فلجي همراه با اسهال ديده ميشه و پرنده متاسفانه تلف ميشه.
در نهايت اين بيماري منجر به تلف شدن پرنده ميشه و راه پيشگيري آن واكسيناسيون است كه واكسن به صورت كشته هست و باعث ايمني ٤ تا ٦ ماهه ميشود .

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید