سگ

مدفوع خواري سگ

9k=

علت مدفوع خواري در سگ ها گوناگون است اما گاهي اين عمل كه كاپروفاژيا نام دارد، به دليل بيماري خاصي نميباشد و هيچ دليل پزشكي ندارد و بايد به دنبال عادت هاي اشتباه رفتاري در سگ خود باشيم.
علل مدفوع خواري:
گرسنگي، عوامل ژنتيكي،استرس زياد، با اينكه براي انسان ها دركش بسيار سخت است اما سگ ها ذاتاً بو و مزه و قوام سگ ها را دوست دارند، جلب توجه صاحب،ممكن است برخي سگها مدفوع سگهاي قوي تر را بخورند، يادگيري از ساير سگهاي مدفوع خوار،تغذيه بيش از حد، وقت گذراني.
چرا بايد سگي كه مدفوع ميخورد توسط دكتر دامپزشك معاينه شود؟
بايد اطمينان حاصل شود كه مدفوع خواري به خاطر مسائل سلامت نيست.بعضي سگها به خاطر عدم دريافت مواد مغذي كافي شروع به خوردن مدفوع ميكنند.گاهي ممكن است انگل يا بيماري هاي مربوط به پانكراس باشد.
سگي كه مدفوع ميخورد حتما بايد توسط دكتر دامپزشك معاينه شود.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید