سگ

نارسایی قلبی در سگ ها و گربه ها

Z

نارسایی قلبی مجموعه ای از نشانه های درمانگاهی است که به دلیل مختل شدن قدرت پمپاژ قلب، شدت پرتاب خون به بیرون از بطن ها کاهش می یابد و خون وریدی آورده شده به قلب مجددا به وریدها پس می زند. به عبارت دیگر نارسایی قلبی زمانی ایجاد می شود، که اختلال در کارکرد قلب سبب عدم توانایی قلب در پمپاژ خون به میزان مورد نیاز بافت های متابولیزه کننده بدن شود یا زمانی که قلب فقط در صورت بالارفت فشار پرشدن قلب بتواند نیاز بدن را رفع کند.

قلب به عنوان یک پمپ در دوحالت دچار نارسایی می شود:

 1. عدم توانایی در پمپاژ خون کافی به درون سرخرگ آوورت یا سرخرگ ریوی در جهت حفظ فشار خون سرخرگی که به این حالت نارسایی قلب از نوع برون ده کاهش یافته می گویند.
 2. قلب نمی تواند ذخایر خون سیاهرگی را به خوبی تخلیه کند که به این حالت نارسایی احتقانی قلب می گویند.

همچنین می توان نارسایی قلب را بر حسب اینکه کدام طرف قلب مبتلا شده است تقسیم بندی کرد:

 • نارسایی سمت راست قلب
 • نارسایی سمت چپ قلب
 • نارسایی دو طرفه قلب

بیمار مبتلا به نارسایی قلبی شدید، حتی هنگام استراحت، دچار افت برون ده قلب است اما در نارسایی های خفیف، فقط در صورت ورزش یا استرس های شدید، دچار افت برون ده می شود. علت اصلی مرگ و میر در اکثر حیوانات کوچک مبتلا به نارسایی قلبی، ادم است. بنابراین هدف اصلی درمان، کاهش تجمع مایع در قفسه سینه و محوطه بطنی است.

نشانه های درمانگاهی نارسایی قلبی

نشانه های درمانگاهی نارسایی قلبی ممکن است ناشی از تجمع مایعات، افت برون ده قلب یا تغییر در ماهیت و ساختار عضلات اسکلتی است. تظاهرات درمانگاهی نارسایی احتقانی قلب در سگ و گربه متفات اند. سگ های مبتلا به نارسایی احتقانی قلب معمولا به دلیل سرفه، تنگی نفس، عدم تحمل ورزش، بزرگ شدن شکم یا سنکوپ به کلینیک آورده می شوند. در مقابل، گربه ها به دلیل اشکال در تنفس یا عدم توانایی در راه رفتن مراجعه می کنند.

چرا نارسایی قلبی به مرور پیشرفت کرده و تشدید پیدا میکند

ساز و کارهای جبرانی که طی بروز نارسایی قلبی فعال میشوند، به رغم اثر جبرانی مفید، در ادامه خود سبب تشدید نارسایی قلبی

از طریق مرگ سلول های میوکارد یا همان سلول های عضله قلب میشوند. مرگ سلول های قلبی سبب تحمیل بار اضافی بر سلول های میوکارد باقی مانده میشود و این چرخه ادامه پیدا می کند.

ارزیابی درمانگاهی و دسته بندی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

به منظور تعیین شدت نارسایی قلبی، دسته بندی زیر بر اساس شدت بروز علایم در هنگام استراحت بروز میکند:

درجه 1: به هنگام فعالیت های طبیعی روزانه، حیوان بیمار، دچار ضعف، خستگی بی مورد، تنگی نفس با سرفه نمی شود.

درجه 2: حیوان در هنگام استراحت آرام و راحت است، اما فعالیت های معمولی روزانه باعث ضعف، خستگی، تنگی نفس، سرفه می شوند.

درجه 3: حیوان در هنگام استراحت آرام و راحت است اما با اندکی فعالیت معمولی فیزیکی، علایم ضعف، خستگی، تنگی نفس یا سرفه را نشان می دهد. علایم بیماری حتی در حالت نشسته یا درازکش هم بروز می کند که به آن اورتوپنه گویند.

درجه 4: حتی به هنگام استراحت، علایم نارسایی قلبی دیده می شوند، و با تشدید فعالیت علایم روبه وخامت می رود.

آزمون های تشخیصی

 • صداهای قلبی
 • نوار قلب
 • رادیوگراف قفسه سینه
 • اکوکاردیوگرافی
 • اولتراسونوگرافی و داپلر رنگی
 • شمارش تعداد تنفس

نوارقلب

نوار قلب بهترین وسیله تشخیصی برای اختلالات ضرباهنگ قلب است، ولی در ارزیابی عملکرد قلب و عروق، تنها اطلاعات غیرمستقیمی را فراهم می آورد. آریتمی های مشخص شده در نوار قلب ممکن است در اثر بیماری قلبی یا در اثر علل غیر قلبی ایجاد شده باشند. بنابراین نوار قلب هرگز معیار قطعی شناسایی و تشخیص نارسایی قلبی نیست. با این حال می توان از نوارقلب

در تکمیل برخی موارد تشخیصی بهره برد، آریتمی های سینوسی، فیبریلاسیون بطنی، تاکی کاردی بطنی و ضربان های نارس من جمله مواردی است که از طریق نوار قلب قابل تشخیص است.

رادیوگرافی قفسه سینه

اخذ رادیوگراف قفسه سینه، آزمونی مهم در تشخیص حیوانات مشکوک به بیماری قلبی است. دیدن تغییر مشخص در اندازه و شکل قلب می تواند نشان دهنده روند پاسخ های جبرانی قلب در سگ ها باشد، متاسفانه در گربه ها رادیوگراف قفسه سینه کمکی در تمایز علل مختلف بیماری میوکارد نمی کند و باید از اکوکاردیوگرافی بهره برد. در نارسایی سمت چپ قلب رادیوگراف قفسه سینه بسیار کمک کننده است و یافته هایی همچون، احتقان ورید ریوی، ادم بینابینی به دست می آید. همچنین رادیوگرافی قفسه سینه برای مشاهده پلورال افیوژن در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی مفید است.

اکوکاردیوگرافی روشی بسیار کمک کننده در تعیین علت رخداد نارسایی احتقانی قلب است. در نارسایی احتقانی قلب چپ، بزرگ شدگی دهلیز چپ و در نارسایی احتقانی قلب راست، بزرگ شدگی دهلیز راست و پریکاردیال افیوژن می شود.

نکته ی دیگری که میتوان در تشخیص به ما کمک کننده باشد، شمارش تعداد تنفس است. در سگی که خوابیده یا در حال استراحت است، افزایش تعداد تنفس به بیش از 30 عدد در هر دقیقه یکی از نشانه های ابتلا به نارسایی احتقانی قلب است، بنابراین از صاحب دام تقاضا می شود که تعداد تنفس بیمار را در هنگام استراحت یا خواب، طی یک دوره یک ماهه بشمارد و ثبت کند. پس از تشخیص بنابر صلاح دید کیلینسین درمان های لازم جهت بهبود بیمار به کار گرفته میشود.

Rate this post
Back to list

دیدگاهتان را بنویسید